Samarbeten

Jag är även en del av KBT Partners Stockholm och ni finner mina uppgifter under www.kbtpartnersstockholm .se. Ni kan också nå mig på;christina@kbtpartnersstockholm.se

Jag arbetar även för KBT Södermalm.se
Ni kan nå mig där via; boka@kbtsodermalm.se.