Anhörig

Vårdar du en anhörig eller gamla föräldrar som ställer höga krav på dig och din närvaro. Det blir allt vanligare att samhället idag ställer allt högre krav på att anhöriga skall vårda och ta hand om sina anhöriga när de blir äldre. Detta skall man göra utöver sitt ordinarie arbete, ta hand om sin familj, få egentid och fungera som individ i vardagen.
Ofta har man ingen aning om vad man ger sig in i men man älskar ju sina anhöriga och det ”är ju klart att man ställer upp” – eller är det det? Det finns situationer när man var varken kan/vill eller orkar ta på sig det extra ansvaret som det innebär att vårda sin anhöriga.
Hur ska jag hantera det? Kan man säga; Nej, jag vill inte? Vad händer då? Med mig och min anhöriga och andras syn på mig? Dessa kan vara svåra frågor att tackla och du kanske behöver hjälp och stöd att se dig i den situationen och som fokuserar på ditt välmående i allt det här.

Då är du välkommen att kontakta mig för ett utforskande stödsamtal.

Samtidigt kan man bli ”medberoende” av sin anhöriga genom att allt kretsar kring den anhörige så att man nästan utplånas som person själv. Att mitt egenvärde blir beroende på min anhörige och inte på vem jag är och hur jag mår. Att  jag som individ går så mycket in i min roll som vårdare och blir helt beroende av att den andra personen är beroende av mig. Känner du att du i upprepat inte kan kontrollera eller styra din vardag utan måste anpassa dig efter din anhöriges medicinschema, läkarbesök, behov etc.

Kan det vara så att du vuxit upp i en familj där du redan som barn har fått lära dig att anpassa dina behov efter omgivningen och inte göra så mycket väsen av dig. Då fick du beröm eller blev sedd.

Känner du att du inte orkar längre och kanske tom upplever fysiska besvär som hjärtklappning, dålig sömn  för att du hela tiden oroar dig eller tror att du måste ordna med något till din anhörige.

Våga bli dig själv igen och ta din egen plats och tid när du vill!
Ta reda på vem är Du utan min anhöriges sjukdom /behov.

Välkommen att kontakta mig för ett utforskande stödsamtal.