Medberoende

 

Man kan bli ”medberoende” av sin anhöriga genom att allt kretsar kring den anhörige så att man nästan utplånas som person själv. Att mitt egenvärde blir beroende på min anhörige och inte på vem jag är och hur jag mår. Att  jag som individ går så mycket in i min roll som vårdare och blir helt beroende av att den andra personen är beroende av mig. Känner du att du i upprepat inte kan kontrollera eller styra din vardag utan måste anpassa dig efter din anhöriges medicinschema, läkarbesök, behov etc.

Kan det vara så att du vuxit upp i en familj där du redan som barn har fått lära dig att anpassa dina behov efter omgivningen och inte göra så mycket väsen av dig. Då fick du beröm eller blev sedd.

Känner du att du inte orkar längre och kanske tom upplever fysiska besvär som hjärtklappning, dålig sömn  för att du hela tiden oroar dig eller tror att du måste ordna med något till din anhörige.

Våga bli dig själv igen och ta din egen plats och tid när du vill!
Ta reda på vem är Du utan min anhöriges sjukdom /behov.

Välkommen att kontakta mig för ett utforskande stödsamtal.